Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
5 maart 2021

Voorkeursaanbieder voor de Alliantie

Woningcorporatie de Alliantie heeft Steiger B geselecteerd als één van hun voorkeursaanbieders. Het gaat om tijdelijke vacatures in de vakgebieden financiën & administratie en vastgoedonderhoud. Steiger B mag samen met een andere aanbieder alle opdrachten invullen. De selectie geldt voor een periode van 2 jaar.

‘We vinden het een eer om met de Alliantie te gaan samenwerken’ zegt Steiger B directeur Hans Huijsmans. ‘De Alliantie werkt al langere tijd met voorkeursaanbieders. Daardoor konden we hen eerder geen diensten verlenen. Geweldig dat dat nu wel kan. De Alliantie is een hele professionele organisatie met een bijzondere volkshuisvestelijke geschiedenis. En een van de grootste woningcorporaties van het land’.

 

Verbindingen

‘Ik vind het persoonlijk ook heel erg leuk, want er zijn allerlei verbindingen’, aldus Hans. ‘Ikzelf en collega Inge Geerling hebben in het verleden voor de Alliantie gewerkt. Datzelfde geldt voor onze externe communicatieadviseur en webredacteur Julia Groenewold. En Jan Putman was vroeger financieel directeur bij de Alliantie. Hij is nu de voorzitter van de stichting waarmee we het aandeelhouderschap van onze medewerkers regelen’.

 

Partner

‘We hebben de kernwaarden en het verhaal van Steiger B naar voren gebracht. Bijvoorbeeld als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen’, vertelt Gertjan Versteeg, adviseur woningcorporaties. Hij is een van de twee adviseurs die de uitvoering van de vacatures van de Alliantie gaan verzorgen. ‘We willen niet alleen leverancier zijn van personeel maar een partner, op meerdere gebieden. Daarnaast hebben we laten zien dat we met onze kandidaten de verdieping ingaan. Zo nemen we bij elk van hen een persoonlijkheids- en competentie-onderzoek af. Dit waarderen niet alleen onze klanten, maar ook de kandidaten zelf’. 

 

Ervaring

Dat partnerschap was een belangrijke factor in de gunning van de Alliantie. ‘En onze ervaring in de corporatiebranche en arbeidsbemiddeling voor deze branche natuurlijk ook. We werken samen met 65 corporaties in de volle breedte van het functiegebouw. Daarnaast vond de Alliantie de instrumenten die we gebruiken voor het borgen van competenties, waardevol’, aldus Gertjan.

 

Bekijk de korte video waarmee we onze adviseurs introduceerden bij de Alliantie.