Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
15 mei 2017

Elkaar financieel steunen bij langdurige ziekte

Een zzp'er kan niet terugvallen op de ziektewet bij langdurige ziekte. Je kan daarvoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Een alternatief is een broodfonds. Groepen zelfstandigen spreken daarin af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid te steunen met schenkingen, op vrijwillige en gelijkwaardige basis. In Nederland zijn zo'n 250 broodfondsen met in totaal ongeveer elfduizend deelnemers.Aleida Verheus, adviseur vastgoedbeheer en duurzaamheid, is één van hen: 'Ik vind het solidariteitsprincipe mooi: voor elkaar, door elkaar, met een gelijke benadering van ieders persoonlijke situatie. En je inleg verdwijnt niet naar een verzekeraar maar blijft in de pot. Als je uitstapt krijg je jouw deel van het tegoed weer terug.' 
 

Vertrouwen geven en kritisch zijn 

Aleida kwam via de initiatiefnemers van de BroodfondsMakers in contact met het broodfonds waar ze nog steeds bij zit: 'In de eerste jaren zijn we gegroeid van 18 naar 50 leden, een 'volle sterkte'. Bij een ziektegeval hebben we een stevige interne discussie gevoerd over hoe je een zieke in zijn/haar waarde laat maar toch aanspreekt vanuit het principe van wederzijds vertrouwen. Je kunt daar van alles van vinden, om persoonlijke redenen of omdat je nu eenmaal anders in elkaar zit dan een ander. Is iemand echt ziek? Hoeveel kan hij of zij wel werken? Is 50% ziek hetzelfde als 50% minder inkomen? De zieke geeft aan hoe de situatie is en hoe hoog de nodige schenking. De groep geeft in principe vertrouwen maar mag ook kritisch zijn. Hierbij is goede en duidelijke communicatie, elke maand, maar liefst nog vaker, enorm belangrijk. De Broodfondsmakers hebben ons hierbij geholpen. Eén lid was het met onze besluiten niet eens en is vertrokken. We hebben er allemaal veel van geleerd en kijken hier positief op terug.'  
 
Een goede zakelijke afspraak 

Naast de verzekering is het voor Aleida een leuke bijkomstigheid dat je elkaar elk kwartaal of half jaar ontmoet. 'Wij hebben een zeer diverse groep, van muzikanten via uitvaartverzorgers tot boekhouders en HR-adviseurs. Toen we startten, kenden we elkaar bijna niet. Het was toen wel even spannend of ieders ideeën bij elkaar zouden passen. Je moet toch op elkaar terugvallen in persoonlijk lastige situaties. Wij zijn als groep niet bijzonder hecht en voor mij is het ook belangrijk dat we met elkaar een goede zakelijke afspraak hebben. Persoonlijke belangen of verbintenissen zouden dat kunnen vertroebelen. Het is leuk om te zien dat andere Broodfondsen het anders doen, en dat dat ook werkt.' 

AleidaVerheusLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel