Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
15 mei 2017

Persoonlijk contact centraal

Haar droombaan is seniorenmakelaar. Het begeleiden van senioren bij het verhuizen van een grote naar een kleinere, passende woning. Eva Scheffers startte via Steiger B in een tijdelijke functie bij woningcorporatie Habion. Na acht maanden trad ze in vaste dienst.'De inhoud van mijn functie heeft al doende vorm gekregen,' vertelt Eva. 'Ik ondersteunde bij Habion een collega die minder ging werken vanwege ouderschapsverlof. Inmiddels werkt zij er niet meer en heb ik taken van haar overgenomen. Sinds 1 april werk ik in vaste dienst, als medewerker verhuur. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de woningtoewijzingen, via de passendheids- en inkomenstoets en coördineer het proces rondom de huurverhoging.'  

 

Invulling niet vast 

Vrijwel direct nadat Eva zich online had aangemeld bij Steiger B, ontving ze per e-mail van Inge Geerling een verzoek om telefonisch kennis te maken. 'Dat deden we al een dag later en ik kon uitgebreid vertellen wie ik ben, welke werkervaring ik heb en wat ik belangrijk vindt aan een  baan. Toevallig had Inge net de vacature bij Habion binnen gekregen, die voldeed aan mijn profiel. De reisafstand was wel het dubbele van wat ik wenselijk achtte, maar ik ben er toch voor gegaan. Habion is een corporatie die zich richt op senioren en dat vind ik bijzonder interessant. En ik vond het fijn dat de exacte invulling van de functie niet vast lag en dat ik kon ontdekken waar Habion extra ondersteuning kon gebruiken. Mijn toekomstige droombaan is seniorenmakelaar. Omdat Habion zich specifiek richt op senioren kan ik in deze functie veel relevante kennis opdoen.'  

 

Persoonlijk contact 

Eva heeft regelmatig contact gehad met Steiger B. 'Nadat ik bij Habion was gestart, besprak ik regelmatig telefonisch met Inge of ik het naar mijn zin had en of er iets beter kon. Toen Habion mij na acht maanden op detacheringsbasis, in vaste dienst wilde nemen, heeft Steiger B gezorgd voor een soepele overdracht. Ik vind het een voordeel dat Steiger B een kleine organisatie is waarbij persoonlijk contact centraal staat. Tijdens mijn kennismakingsgesprek ging het echt over wie ik ben en wat ik zoek in een baan. Ik zal mij blijven ontwikkelen op het gebied van toewijzing en verhuur van woningen. En ik wil me nog meer verdiepen in behoeftes van senioren bij het aangaan van een huurcontract en hun mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. In ieder geval zal ik Steiger B direct benaderen wanneer ik ooit weer op zoek ga naar een nieuwe baan.'  

 

 

Eva ScheffersLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel