Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
4 juli 2016

Kandidaten herkennen Steiger B als betrokken

Uit een onderzoek onder alle kandidaten die bij ons staan ingeschreven kwam naar voren dat kandidaten ons betrokken adviseurs vinden met een persoonlijke benadering en enthousiast en open in de communicatie. Dat bevestigt ons dat we op de goede weg zijn. Er kwam nog meer leerzame feedback uit het onderzoek.

Deskundig
Op de stelling ‘De medewerkers van Steiger B zijn deskundig op mijn vakgebied’ reageerde ruim 80% van de respondenten met ‘eens’ of ‘geheel eens’. Een mooie score vinden wij, maar natuurlijk blijven we voortdurende streven naar verdere inhoudelijke verdieping. Zodat we goede gesprekspartners zijn en de expertise van kandidaten op waarde kunnen schatten. Overigens was 90% van de respondenten tevreden over het kennismakingsgesprek met onze adviseurs en vonden ze dat deze zich goed verdiept hadden in hun kennis, ervaring en competenties.

Verbeterpunt
Na inschrijving moeten we het contact met kandidaten beter onderhouden. Dat concludeerden we uit het feit dat ongeveer een derde van de respondenten daar niet of niet geheel tevreden over was. We zoeken de verbetering voor een belangrijk deel in de (digitale) communicatie met kandidaten. Het is praktisch gezien niet haalbaar voor ons om met elke kandidaat na inschrijving een persoonlijk kennismakingsgesprek te voeren. Of we een persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen laten we afhangen van de vraag die we uit de markt krijgen en de mate waarin het profiel van de kandidaat daarbij past. Daar moeten we duidelijker in communiceren. Door de introductie van nieuwsbrieven en andere mailings kunnen we daarnaast het contact met kandidaten beter onderhouden.

Ambassadeurs
Ongeveer80% van alle respondenten reageerde bevestigend op de vraag of ze Steiger B zouden aanbevelen binnen hun netwerk. Wij zoeken naar de verbeteringen die nodig zijn om ook die resterende 20% tot ambassadeur te maken, ook diegenen met wie we na inschrijving geen persoonlijk kennismakingsgesprek voeren of die we in een selectieprocedure niet voordragen bij een opdrachtgever. En ondertussen zijn we enorm blij met al die ambassadeurs, die ons helpen om onze missie te verwezenlijken om professionals die het verschil maken en organisaties die er toe doen te fairbinden en fairder te helpen!


Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel