Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
25 februari 2018

Veranderingen zijn vaak goed

'Je gaat alles weer opnieuw bekijken. Dat kan een positieve uitwerking hebben voor je organisatie'. Yvette van Oort is als pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang nauw betrokken bij de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. 

 Yvette werkt sinds 1 januari 2018 bij kinderopvang De Kangoeroe in Huizen. Ze is verantwoordelijk voor beleid en pedagogische kwaliteit, zowel op papier als op de werkvloer. 'In mei 2017 benaderde Catherine Léon mij via LinkedIn. Ik werkte destijds als manager maar stond ook veel op de groep waardoor ik mijn managementtaken niet altijd goed kon uitvoeren. Catherine was voor Steiger B zelf al enige tijd betrokken als kwaliteitsadviseur bij De Kangoeroe. Omdat De Kangoeroe structureel ondersteuning nodig had op dit gebied, heeft Catherine mij in contact gebracht met de eigenaar. En dat klikte'!

 

Kwaliteit en toegankelijkheid

Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Het doel van de Wet IKK is om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. 'De regels zijn erg aangescherpt. Wij zijn nog op zoek naar hoe dat eruit gaat zien in de praktijk', vertelt Yvette. 'Nieuwe regels eisen altijd aanpassingen voor je bedrijf en veel werkoverleg. We moeten kijken naar de positieve uitwerking voor de kwaliteit in de kinderopvang. Bij nieuwe regels wordt er in het begin vaak negatief over gesproken. Dat is vrij normaal; veranderingen zijn niet altijd leuk. Maar ik denk persoonlijk dat veranderingen vaak goed zijn. Je gaat alles weer opnieuw bekijken en dat kan een positieve uitwerkingen hebben voor je organisatie'.

 

Uitdaging en ambities

Yvette's grootste uitdaging in haar werk de komende tijd is om de organisatie te leren kennen en om te gaan bouwen. 'Dat wil ik doen met Diane (eigenaar van De Kangoeroe) en de pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Ik wil gaan kijken waar we meer kwaliteit kunnen leveren en optimaal genieten, plezier maken en een veilige leeromgeving creëren op de werkvloer voor de kinderen en pedagogische medewerkers. Ik wil alles eruit halen wat erin zit. Door te leren van de mensen om mij heen en hierdoor het beste uit mezelf te halen'.

YvettevanOortLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel