Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
20 mei 2018

Ik kan do's en don'ts delen

In corporatiewoningen wonen steeds vaker mensen die (intensieve) zorg of begeleiding nodig hebben. Woningcorporaties ontwikkelen zich in de richting van een vangnet voor maatschappelijk kwetsbaren. Floor Mattijssen helpt als beleidsadviseur corporatie Qua Wonen bij projecten en vraagstukken op dit terrein. Tegelijkertijd is ze asset manager maatschappelijk rendement bij corporatie Trivire.Floor werkt via Steiger B bij Qua Wonen in Bergambacht. ‘Omdat ik zowel in de corporatie- als in de zorgsector werk, spreek ik beide talen. Daarmee kan ik de verbinding leggen en bruggen slaan. Door de veranderingen in de zorg krijgen woningcorporaties te maken met kwetsbare bewoners en complexere vraagstukken, met meer impact op de buurt, bijvoorbeeld verwarde personen. Ook komt de doorsnee huurder van corporaties steeds vaker uit de laagste inkomenscategorieën. De corporatiesector ontwikkelt zich zo meer en meer in de richting van een vangnet voor maatschappelijk kwetsbaren. Nauwe samenwerking met ketenpartners is dan cruciaal om mensen passend en duurzaam te huisvesten.’

 

Maatschappelijk rendement

Naast haar taak bij Qua Wonen voert Floor via Steiger B tegelijkertijd een opdracht uit bij woningcorporatie Trivire in Dordrecht. Ze is daar asset manager maatschappelijk rendement. ‘Mijn verantwoordelijkheid is betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor kwetsbare doelgroepen. Maakt Trivire de volkshuisvestelijke taak voldoende waar? Ik werk daarin nauw samen met de afdeling wonen.’

 

Driekamermodel

Floor werkt ook intensief samen met de asset managers vastgoed en financieel. ‘Trivire werkt volgens het driekamermodel. Elke asset manager maakt vanuit zijn/haar ‘eigen kamer’, maatschappelijk, financieel of vastgoed, een afweging voor operationele kwesties en beleidskeuzes. We werken samen aan dergelijke vraagstukken en sluiten altijd af met een gezamenlijk advies. De samenwerking is heel constructief en we hebben goede discussies. Door de gelijke vertegenwoordiging is niet één kamer leidend of bepalend. We zitten ook bij elkaar aan één blok zodat we veel kunnen delen.

 

Snel schakelen

Floor vind het geweldig om twee opdrachten te combineren. ‘Het zet mij in mijn kracht. Je moet snel schakelen en flexibel zijn. Daarnaast biedt het de opdrachtgevers ook meerwaarde. Corporaties zijn met dezelfde onderwerpen bezig en ik kan de do’s en don’ts delen en vraagstukken in de context van verschillende corporaties vergelijken. Soms denkt men te makkelijk dat je een aanpak kan copy pasten, maar zo werkt het niet. Door de combinatie van verschillende opdrachten heb ik juist ervaren dat het om de context ter plaatse gaat. Ik neem wel leerpunten van elders mee en kan zo een nog betere afweging maken.’

Floor MattijssenLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel