Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
11 juli 2018

Talenten stimuleren en belonen

Een toename van het aantal kinderen in de opvang, een steeds grotere krapte op de personeelsmarkt, een nieuwe functie van pedagogisch coach, strakkere kwaliteitseisen; de kinderopvang maakt dynamische tijden door. Steiger B vroeg enkele van haar klanten in deze branche hoe ze naar de toekomst kijken. Elly van de Wetering, directeur/ bestuurder van Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) aan het woord in deel één van een korte serie.‘Kinderopvang is echt een vak waar we het meeste rendement uit kunnen halen als het gaat om de ontwikkeling en groei van een kind. Het zou mooi zijn als de middelen die we nu in het onderwijs investeren, ook in de kinderopvang stoppen. Bouwen aan de 21e eeuw vanuit de kwaliteiten en innovatie van de kinderopvang’. Elly van de Wetering heeft zo’n 25 locaties voor buitenschoolse opvang, kinderopvang en kinderdagverblijven rond Gorinchem. ‘Voor mij is de kinderopvang een pure branche die nog lang niet af is. Er is veel ruimte voor innovatie, ondernemen wordt beloond en gelukkig is nog lang niet alles uitgevonden. Je kan en mag het verschil maken en er valt nog heel veel te ontdekken’.

 

Samen kunnen groeien

Scholing en begeleiding aanbieden zijn belangrijke pijlers voor SKG om medewerkers aan te trekken en te behouden. Van de Wetering: ‘Wij noemen dat Samen Kunnen Groeien. En dat geldt voor zowel kinderen, medewerkers als de organisatie. We bieden opleiding van MBO 3 naar MBO 4, EVC-procedures (ervaringscertificaat) en gratis PEPP (Permanent Educatieplatform Pedagogische Professionals). Met onze SKG-academie bieden we onze medewerkers een rijke speel- en leeromgeving en ruimte om te groeien in hun vak. Van pedagogisch medewerker naar specialist. We brengen een differentiatie aan in taken, zoals bijvoorbeeld aandachtfunctionarissen, Video Interactie-begeleiding, beweegkriebels (bewegen met jonge kinderen) en andere specialisten. Ook hebben wij hbo-medewerkers pedagogiek in dienst. We proberen talenten te stimuleren en die vervolgens te belonen’.

 

Van startbekwaam naar vakbekwaam

‘Sommige medewerkers ervaren de scholing en de nieuwe eisen vanuit de wet als extra werkdruk en hebben moeite om het tempo en de werk privé balans gezond te houden. Het is belangrijk om hen goed te begeleiden in de veranderingen. Groeipijnen zijn niet altijd fijn maar je wordt er wel groot van. Omdat wij veel investeren in scholing, hebben wij al ervaring in de ondersteuning en begeleiding van onze medewerkers. Gelukkig stellen veel medewerkers binnen SKG de focus op scholing erg op prijs’, aldus Van de Wetering.

 

Werken met baby’s

‘Onze grootste uitdaging is het werven van goed geschoolde medewerkers voor het werken met baby’s. Een medewerker die ervaring heeft met het werken met baby’s, de babymodule heeft gedaan en ook nog vier dagen per week beschikbaar is. Jonge schoolverlaters zijn nog wel te vinden, maar het werven van vakbekwame medewerkers voor vier dagen is heel moeilijk’.

 

Pedagogisch coach

Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties met een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker werken. ‘De nieuwe functie van pedagogisch coach is binnen SKG al bestaand beleid. Het wordt nu van bovenaf geformaliseerd. Het enige wat ik hoop is dat de uitvoering niet wordt dichtgeregeld. Ik zit niet te wachten op nieuwe procedures of regels. Dat medewerkers gecoacht en begeleid moeten worden, en ook coaching on the job, is voor mij een uitgemaakte zaak en past nadrukkelijk in de manier van leren van onze pedagogisch medewerkers’, aldus van de Wetering.

 

Kinderopvang is een vak
Per 1 januari 2018 zijn de eisen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang veranderd; in de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). De meeste wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Nieuw is dat een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden coacht. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd; elk kind krijgt een mentor. Een andere verandering is de eis voor een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Daarnaast gaat het maximaal aantal baby’s van nul jaar per pedagogisch medewerker omlaag, van vier naar drie. Voor kinderen van zeven jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog, van tien naar twaalf. Bij baby’s van nul jaar is er minder wisseling van de aanwezige vaste gezichten dan bij oudere kinderen.

 

 

Elly van de WeteringLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel