Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
11 juli 2018

Openheid over bewaarde gegevens

Totale openheid over hoe we omgaan met gegevens van kandidaten en andere relaties. Dat is ons streven. We vroegen kandidaten altijd al toestemming om gegevens te bewaren en daar zelf een termijn voor te bepalen. Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) scherpen we ons privacy beleid nog verder aan. Juriste Claire Geene helpt ons daar bij.‘Steiger B had al jaren een duidelijke en faire privacy statement’, vertelt Claire. ‘Dat kandidaten bij inschrijving standaard gevraagd werd hoe lang Steiger B hun gegevens mocht bewaren, was tamelijk uniek in de wereld van de personeelsbemiddeling. Maar door de AVG zijn er nu wel een aantal aanvullingen nodig. Zo zijn de rechten van kandidaten uitgebreid en gaan we hen daar actief op wijzen en vertellen hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op deportabiliteit. Dat betekent dat kandidaten ons kunnen vragen ervoor te zorgen dat zij hun gegevens op een gemakkelijke manier naar een andere organisatie kunnen overdragen. Ook interessant is het recht op een menselijke blik. De besluitvorming over wat er met gegevens gebeurt, mag niet worden geautomatiseerd’.

 

Gegevens delen

‘We slaan nooit meer gegevens op dan we nodig hebben. En we leggen vast dat iemand toestemming heeft gegeven voor het bewaren van haar/zijn gegevens. We koppelen daar ons privacy beleid aan zodat altijd helder is op basis van welke informatie iemand toestemming heeft gegeven’ aldus Claire. ‘Daarnaast sluiten we verwerkersovereenkomsten met alle partijen die gebruik maken van onze gegevens, bijvoorbeeld onze personeelsadministratie. In een register leggen we vast met wie we welke gegevens delen. En we hanteren een werkwijze om ervoor te zorgen dat iemands gegevens volledig uit onze administratie en bestanden verdwijnen als zij/hij dat wil’.

 

Extra zorgvuldigheid

Steiger B directeur Hans Huijsmans vult aan: ‘Op sommige punten van de AVG fronsten we wel eens de wenkbrauwen. Bijvoorbeeld bij de eisen over het aantonen van de toestemming van kandidaten over het bewaren van hun gegevens. Dat leggen we al een paar jaar vast in onze database. En dan blijkt dat die datum in de database, die door de kandidaat zelf is ingevuld, onvoldoende aantoonbaar maakt dat de kandidaat dat zelf heeft gedaan. En dan moet je daar dus wat voor gaan verzinnen. Dat levert al snel bureaucratisch gedoe op. Maar tegelijk dwong het aanscherpen van ons privacy beleid ons om al onze processen nog eens kritisch langs te lopen. Je ziet dan hoe snel gegevens ergens terecht komen, bijvoorbeeld in een mailbox op het moment dat we een cv van een kandidaat versturen. En dat dat juist van een bedrijf als het onze extra zorgvuldigheid vraagt’.

avg steiger bLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel