Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
25 augustus 2018

Arbeidskrapte bij woningcorporaties?

De arbeidsmarkt is al 3 kwartalen op rij overspannen, aldus het CBS. Tijdens onze vakantie drong dat nog niet helemaal door, maar inmiddels weer aan het werk jubelen we: iedereen kan weer aan het werk! Het ligt natuurlijk genuanceerder, er zijn steeds meer banen, maar er zullen ook mensen werkloos blijven. Er is dus sprake van een mismatch, maar uiteraard niet in alle functies of sectoren. Hoe groot is de mismatch eigenlijk bij woningcorporaties?In het laatste arbeidsmarktonderzoek van Aedes/FLOW uitgevoerd door TNO, bleek dat er in 2016 al sprake was van een toenemende mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Een van de conclusies uit dit onderzoek was dat ongeveer 50% van de corporaties niet voor alle functies kwalitatief goed personeel kan vinden. Dat was in 2012 slechts 20%. 

 

Deze week waren wij op bezoek bij een kleine woningcorporatie met een managers vacature. Er waren 35 CV’s op binnen gekomen, waarvan er 30 de prullenbak in konden, aldus de P&O adviseur. Wij hadden ook een gesprek met een kandidaat die het aantal vacatures op de vacaturepagina Werk aan Wonen uit zijn hoofd kende. In 2008 en in de jaren daarvoor stonden er gemiddeld 80 tot 100 vacatures op deze Aedes-site. In 2010 zakte dat aantal naar hooguit 20. Er was zelfs een dag dat we met verbazing twee vacatures telden. Inmiddels is het aantal vacatures bij Werk aan Wonen weer opgelopen naar ruim 60. 

 

Aan de toenemende arbeidskrapte zullen de corporaties natuurlijk niet ontkomen. De andere kant van de medaille is dat er beweging is in de corporatiesector. Mensen gaan weer rondkijken en dat is op zich een gezonde zaak. En voor een deskundig advies voor de invulling en wervingsaanpak van een vacature, staat Steiger B natuurlijk altijd klaar. 

Hans HuijsmansLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel