Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
5 oktober 2018

Dynamisch, ondernemend, met een prachtig doel

Een toename van het aantal kinderen in de opvang, een steeds grotere krapte op de personeelsmarkt, een nieuwe functie van pedagogisch coach, strakkere eisen; de kinderopvang maakt dynamische tijden door. Steiger B vroeg enkele van haar klanten in deze branche hoe ze naar de toekomst kijken. Anne Petra Sibbles, manager HR Junis kinderopvang, in deel twee van een korte serie.‘De aantrekkingskracht van de branche kan beter’, zegt Anne Petra Sibbles. ‘De kinderopvang draait om professionaliteit, ondernemerschap en ontwikkeling. Er vindt een enorme groei plaats zowel binnen het vakgebied als in de manier waarop we samenwerken met partners in onder andere het onderwijs en gemeentes’.

 

Extra personeel

De aangescherpte kwaliteitseisen hebben veel gevolgen voor Junis - zo’n 85 locaties voor buitenschoolse opvang, kinderopvang en kinderdagverblijven in Alphen aan den Rijn en omgeving. De organisatie heeft een speciale projectgroep in het leven geroepen. ‘Vanwege de nieuwe beroepskracht – kind ratio werven we extra personeel. En dat geldt voor alle kinderopvangorganisaties. In een toch al overspannen arbeidsmarkt, is dat een uitdaging’, aldus Sibbles. ‘Daarnaast organiseren we extra trainingen. Een aantal trainingen zat al in ons opleidingsplan. Soms moeten we nu aan andere eisen voldoen en de trainingen anders inrichten. Coaching is een ander speerpunt uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Zowel mentorschap voor ouder en kind, als coaching voor medewerkers.  We breiden het aantal pedagogisch coaches uit, zodat iedere medewerker naast de lijnaansturing, structureel gecoacht wordt door een hbo pedagogisch coach’.

 

Coaching biedt impuls

Junis is heel positief over de nieuwe functie van pedagogisch coach. ‘Deze functie ondersteunt de professionalisering van de kinderopvang. Zowel coaching op de groep als individuele pedagogische coaching van medewerkers krijgen nu landelijk (extra) structurele aandacht. Naast een landelijke kwalitatieve impuls, biedt de nieuwe functie ook doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in onze organisatie. We hebben de functie intern als vacature uitgezet en hebben zeer veel reacties gekregen’, zegt Sibbles.

 

Buiten de branche

Voor Junis liggen de grootste uitdagingen in de personeelswerving in het aantrekken van clustermanagers en pedagogisch medewerkers. Voor die laatste is er vooral een tekort aan goede oproepkrachten en medewerkers met een klein contract voor de buitenschoolse opvang. ‘Er zijn gewoonweg te weinig pedagogisch medewerkers. De kunst is dan ook om creatief te werven en ook medewerkers van buiten de branche aan te trekken’ zegt Sibbles.  ‘We hebben in een jaar tijd drie extra HR-medewerkers aangetrokken, gericht op werving en recruitment. Met Steiger B onderhouden we goede contacten om de werving te versterken. Daarnaast schakelen we specialisten in om onze arbeidsmarktcommunicatie te professionaliseren’.

 

Ruimte voor ontwikkeling

‘Om medewerkers te behouden, besteden we veel aandacht aan onze pedagogische visie en onze cultuur. We hebben een uitgesproken visie op persoonlijk leiderschap, gericht op zelfreflectie en verbinding met collega’s om samen organisatiedoelen te behalen. Het is belangrijk dat een medewerker zich richt op persoonlijke groei én groei van het team om voor goede kinderopvang te zorgen. Onze kernwaarden zijn respect, ruimte voor ontwikkeling en geborgenheid en veiligheid; zowel voor kinderen als voor medewerkers. We merken dat dit een positieve invloed heeft op de organisatie. Er is minder gedoe. Nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide interne opleiding. Daarnaast houden we tweejaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek, ondersteund door interviews met collega’s. Zo vinden we kansen of knelpunten. Vanuit ons ambitiemanagement bespreken we met onze medewerkers of ze bijvoorbeeld toe zijn aan extra uitdagingen in het werk’, aldus Sibbles. 

 

Kinderopvanghart

Sibbles is zelf via via bij toeval in de kinderopvang terecht gekomen. ‘Ik voelde me het eerste jaar vooral een HR-manager die toevallig in de kinderopvang werkte. Na verloop van tijd kreeg ik echt een kinderopvanghart. Wat een mooie branche is dit! Dynamisch, ondernemend, met een prachtig doel’.

 

Kinderopvang is een vak
Per 1 januari 2018 zijn de eisen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang veranderd; in de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). De meeste wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Nieuw is dat een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden coacht. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd; elk kind krijgt een mentor. Een andere verandering is de eis voor een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Daarnaast gaat het maximaal aantal baby’s van nul jaar per pedagogisch medewerker omlaag, van vier naar drie. Voor kinderen van zeven jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog, van tien naar twaalf. Bij baby’s van nul jaar is er minder wisseling van de aanwezige vaste gezichten dan bij oudere kinderen.

 

Steiger BLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel