Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
6 juli 2016

Leven na de VAR: aandachtspunten voor opdrachtgevers en interims

Het zal de meeste opdrachtgevers en interims niet ontgaan zijn: er komt een einde aan het VAR-tijdperk. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaf opdrachtgevers zekerheid over de aard van de relatie met de ZZP’ers die zij inschakelden, al dan niet via tussenkomst van een bureau zoals Steiger B. Recent is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen, met als gevolg dat de VAR sinds 1 mei jl. formeel niet meer geldig is. Hoe weet je nu in de nieuwe situatie waar je aan toe bent?

Criteria dienstverband niet veranderd
Op de eerste plaats is het van belang dat de criteria die bepalen of er sprake is van een dienstverband tussen opdrachtgever en ZZP’er niet veranderd zijn. Om te voorkomen dat volgens de belastingdienst sprake is van een dienstverband (en dat als gevolg daarvan loonheffing afgedragen moet worden), zijn zaken relevant zoals het recht van de ZZP’er om zich te laten vervangen, de beperking van de vergoeding tot werkelijk gemaakte kosten, de aansprakelijkheid van de ZZP’er en zijn of haar zelfstandigheid. Meer over deze criteria is te lezen op de website van de belastingdienst  Let wel: dit was altijd al een lastige beoordeling en dat blijft het!

Gedeelde verantwoordelijkheid
Op de tweede plaats is de opdrachtgever voortaan mede verantwoordelijk bij de bepaling of sprake is van een dienstverband of niet. In het VAR-tijdperk lag dit volledig bij de ZZP’er en hoefde de opdrachtgever slechts de VAR in zijn administratie op te nemen. Als de situatie in de praktijk afweek van de beschrijving in de VAR-aanvraag en de opdrachtgever beschikte over een VAR-winst-uit-onderneming, dan was alleen de ZZP’er de klos. Nu moeten beide partijen zorgen dat de relatie niet als dienstverband wordt gezien. En als de opdracht via tussenkomst van een bureau als het onze loopt, dan zijn wij hiervoor samen met de ZZP’er primair verantwoordelijk.
Modelovereenkomsten
Voor verschillende situaties waarin ZZP’ers kunnen worden ingezet, heeft de belastingdienst in samenwerking met verschillende stakeholders modelovereenkomsten opgesteld. Als opdrachtgever en ZZP’er gebruik maken van zo’n overeenkomst én er ook daadwerkelijk naar handelen, is de opdrachtgever gevrijwaard van inhouding van loonheffing. Er is o.a. een modelovereenkomst beschikbaar voor de tussenkomstsituatie die van toepassing is als een ZZP’er via een bureau zoals Steiger B bij een opdrachtgever werkt. Het is ook mogelijk eigen overeenkomsten ter beoordeling aan de belastingdienst voor te leggen.

Overgangsfase
Hoewel de VAR formeel op 1 mei jl. zijn geldigheid heeft verloren, beschouwt de belastingdienst de periode tot 1 mei 2017 als een overgangsperiode. Opdrachtgevers en ZZP’ers moeten in die periode bezig zijn om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. In ons geval betekent dat dat wij onze bestaande overeenkomst met ZZP’ers ter beoordeling hebben voorgelegd aan de belastingdienst. Dat heeft inmiddels geleid tot een aantal aanbevelingen, op basis waarvan de overeenkomst nu wordt aangepast. Zodra onze overeenkomst definitief is goedgekeurd, gaan we deze met de ZZP’ers die via ons aan het werk zijn, vervangen voor de nu lopende overeenkomsten. Wij verwachten ruim op tijd klaar te zijn voor de nieuwe situatie.

steiger b


Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel