Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
5 oktober 2018

Hoe divers is Steiger B?

Iemand aannemen die op jezelf lijkt. Dat lijkt een logische en veilige keus. Maar het is niet erg slim. Want het is bewezen dat er een positieve relatie is tussen de diversiteit van teams en hun succes. Steiger B directeur Hans Huijsmans ging te rade bij een MVO-coach over het bevorderen van diversiteit.‘Hoe kunnen wij als bureau voor personeelsbemiddeling meer diverse kandidaten werven en aanbieden aan onze opdrachtgevers’, was de vraag die Hans de coach Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op een bijeenkomst van MVO Nederland stelde. ‘Hoe divers is jouw team zelf’, was de wedervraag die hij kreeg. Dat zette me wel aan het denken’, vertelt Hans.

 

Afspiegeling

‘Ik geloof in de positieve effecten van een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Het komt de effectiviteit van de dienstverlening van onze opdrachtgevers ten goede als hun personeel de doelgroepen waarvoor ze werken, begrijpen. En ik vind ook dat iedereen met dezelfde kwalificaties evenveel kans moet hebben op het vinden van een passende werkkring. Het past bij de kernwaarden van Steiger B dat wij een extra inspanning leveren voor die groepen waaronder de werkeloosheid relatief hoog is’, aldus Hans.

 

Zoektocht

‘Maar hoe, dat is nog een zoektocht. In de kinderopvang zie je dat op de werkvloer de personeelssamenstelling heel divers is en gekleurd. Maar op management- en directieniveau is dat nauwelijks het geval. Bij woningcorporaties zie je ook in de uitvoerende functies een behoorlijke diversiteit. Maar buiten de Randstad is dat weer veel minder het geval. En in het algemeen op managementniveau en in de zwaardere inhoudelijke functies, idem dito’.

 

Arbeidspotentieel

‘Het klopt dat de diversiteit in het team van Steiger B beperkt is. De man/vrouw verhouding is redelijk in balans. De variëteit in leeftijd is al veel beperkter en we hebben allemaal min of meer dezelfde culturele achtergrond. Ook onze pool aan kandidaten is heel wit’, stelt Hans vast. ‘Het is me wat waard om daar meer diversiteit in te krijgen. Het gaat om het arbeidspotentieel van de toekomst, van geweldig talentvolle mensen. Steiger B gaat er alles aan doen om te onderzoeken, hoe, waar en langs welke kanalen we meer diverse mensen kunnen vinden. Om te beginnen zoeken we nu een stagiair met een HR-achtergrond en met een andere culturele achtergrond dan die van ons’.

 

 

SteigerBLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel