Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
3 december 2018

Intrinsieke drijfveren zijn cruciaal

Op 3 december 2013 presenteerde eigenaar Hans Huijsmans Steiger B aan de buitenwereld, samen met zijn collega’s Catherine Leon en Inge Geerling. We vieren deze week dus ons vijfjarig jubileum. Een terugblik op veranderingen, bij Steiger B, de kinderopvang- en woningcorporatiesector en de arbeidsmarkt. En op een missie die richting geeft. Waarin is Steiger B vooral gegroeid de afgelopen vijf jaar? 

‘Onze dienstverlening aan woningcorporaties is het hardst gegaan. Tot vijf jaar geleden waren vooral kinderopvangorganisaties klant van Steiger B – dat toen nog een andere naam droeg. Ik verwachtte destijds dat ik vanuit mijn netwerk in de corporatiesector daar ook voet aan de grond zou kunnen krijgen. En meerwaarde zou kunnen leveren. Ik versterkte het piepkleine team met een adviseur woningcorporaties. Dat werd Inge en een jaar later kwam Mireille erbij. Inmiddels hebben we vier adviseurs woningcorporaties’.

 

Zijn er zaken heel anders gelopen dan je vijf jaar geleden in gedachten had? 

‘Niet inhoudelijk. De verwachting klopte dat er in de corporatiesector vraag zou zijn naar onze diensten en aanpak. Maar dat het zo hard zou gaan, had ik toen niet verwacht. Daarentegen had ik juist meer verwacht van onze adviesdiensten in de kinderopvang. We hadden een kwaliteitszorgabonnement ontwikkeld waarvoor ik tientallen, zo niet honderden klanten in gedachten had. Dat bleek veel te optimistisch’.

 

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van de afgelopen vijf jaar? 

‘Ik leer elke dag nog gelukkig. Misschien de belangrijkste les is dat je intrinsieke drijfveren cruciaal zijn voor een bedrijf. Onze missie om persoonlijk en maatschappelijk betrokken onze opdrachtgevers te helpen, motiveert ons en geeft ons richting’.

 

Hoe kijk je naar de komende vijf jaar? 

‘Dat is een beetje koffiedik kijken. Onze dienstverlening is conjunctuurgevoelig en we hebben nu een paar hele goede jaren achter de rug. Het wordt vast ook weer een keer minder. Maar voorlopig voorzie ik verdere groei, vooral ook omdat de waardering van onze klanten hoog is en mond-op-mond-reclame zijn werk doet. Ik vind het ook interessant wat de invloed zal zijn van technologische ontwikkelingen op ons werk. Maar ik verwacht niet dat dat in ons segment op korte termijn fundamentele gevolgen heeft’.

 

Wat is er veranderd in de markt waar jullie je werk doen? 

‘Zowel de corporatiesector als de kinderopvang zijn in de afgelopen jaren uit de crisis geraakt. Na jaren van bezuinigen kwam er in beide sectoren weer ruimte om mensen aan te nemen. Vijf jaar geleden zaten we echt nog in een opdrachtgeversmarkt, inmiddels is het een kandidatenmarkt. Zij hebben nu vaak echt wat te kiezen. Inhoudelijk zijn er in beide sectoren natuurlijk ook allerlei veranderingen die invloed hebben op de vraag naar menskracht en dus op ons werk. Denk aan verduurzaming in de corporatiesector en de Wet Innovatie en Kwaliteit in de kinderopvang’.

 

Wat is je beste beslissing geweest? 

‘De keus om met het team, met een goede externe adviseur, op zoek te gaan naar onze intrinsieke drijfveren. “De wereld een beetje mooier maken”, kwam daar uit en dat heeft zich vertaald in het concept van betrokken fairbinden. Dat is voor Steiger B een identiteitsbepalende beslissing geweest'.

Steiger BLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel