Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
28 februari 2019

Woningcorporaties in een spagaat

De overheid verwacht dat woningcorporaties bouwen en investeren. Nederland heeft veel nieuwe sociale huurwoningen nodig. En de huidige voorraad moet van het gas af. Maar de in 2015 ingevoerde verhuurdersheffing beperkt de slagkracht van de volkshuisvesters. Zijn ze regisseur of figurant? Dat was de discussie eind januari in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Renske den Boon van Steiger B was er bij en deed verslag.De opkomst op de avond was hoog en de inzet ambitieus. In twee uur tijd lieten twaalf experts en betrokkenen hun licht schijnen op de rol van woningcorporaties in het huidige tijdsgewricht. De politiek beperkte in 2015 hun rol tot de kerntaak ‘zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen’. Omdat er een tekort aan woningen is, moeten woningcorporaties veel bouwen. Maar omdat dat alleen goedkope huurwoningen mogen zijn, kunnen corporaties slechts een eenzijdige bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling. Dat heeft gevolgen voor de toekomstige leefbaarheid van wijken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in theorie niet meer bij woningcorporaties, maar in de praktijk nog regelmatig wel, zo bleek in Pakhuis de Zwijger.

 

Van het gas af

Van corporaties wordt daarnaast verwacht dat zij de kar trekken in het verduurzamen en gasloos maken van 2,1 miljoen sociale woningen. Deze gigantische klus moet in 2030 zijn geklaard. Aedes, de belangenbehartiger van woningcorporaties, heeft berekend dat dit zo’n 100 miljard euro zal kosten.

Woningcorporaties moeten de aankomende decennia dus extreem veel investeren. En volgens berekeningen van Aedes gaan de aan het rijk te betalen belastingen en heffingen, alleen maar omhoog. Geen wonder dat er op de avond in Pakhuis de Zwijger veel animo was voor de discussie over de stelling ‘zijn woningcorporaties regisseur of figurant’?

 

Grijp de macht

Vrijwel niemand accepteerde de figurantenrol. ‘Grijp je macht, want die heb je’, werd er een flink aantal keren gezegd. Er werden ideeën uitgewisseld over wijkcoöperaties, partnerverbanden en allianties tussen bewoners, corporaties, de vrije sector en de gemeente. Mooie initiatieven, want samen sta je sterker. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het overheidsbeleid, want dat is grotendeels de reden dat woningcorporaties nu in een spagaat dreigen te komen. Een mooi onderwerp voor een volgende gespreksavond in Pakhuis de Zwijger.

 

Bekijk het gesprek op: https://www.youtube.com/watch?v=tZVZHBz-vIA

Woningcorporaties Willem de ZwijgerLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel