Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 
30 april 2019

Een brug slaan om te leren van elkaar

‘Pedagogisch medewerkers weten wat er speelt op de werkvloer. Zij communiceren met de ouders, zorgen voor de kinderen, praten met de scholen. Zij zien de consequenties van wetswijzigingen en andere maatregelen’. Annet Hijdra, komt als bestuurslid van beroepsvereniging PPINK op voor hun belangen en positie.‘De pedagogisch medewerker die op de groep staat, bepaalt in grote mate de kwaliteit van de kinderopvang. Het is belangrijk dat zij zich ook de professional voelen en zich zo gedragen’, zegt Annet Hijdra, kandidaat bij Steiger B. ‘PPINK wil samen met de pedagogisch medewerkers deze functie versterken en de waardering voor dit vak en de kwaliteit in de kinderopvang vergroten’.

 

Kwaliteit belangrijk

‘Vanaf  januari dit jaar ben ik bestuurslid bij PPINK’, vertelt Annet. ‘Ik heb als manager in de kinderopvang gewerkt en vervolgens een studie opleidingskunde afgerond. Ik werk nu als docent en ontwerp modules voor de kinderopvang. De kwaliteit in de kinderopvang vind ik belangrijk. Via PPINK kan ik daar mijn bijdrage aan leveren. Mijn aandachtsgebied is de aansluiting en verbinding van opleidingen en scholing en het werkveld. PPINK onderzoekt de mogelijkheid van een beroepsregister voor pedagogisch professionals. We proberen ook aan tafel te komen bij belangrijke partners om te zorgen voor plannen die passen bij de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. We willen namens de pedagogisch professionals onze stem laten horen in de politiek’.

 

PPINK Insite

‘Op het ledenplatform PPINK Insite plaatsen we belangrijk nieuws, congressen en andere wetenswaardigheden. Leden kunnen hier ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen. Verder hebben weruim tweeduizend volgers op onze Facebookpagina. We willen vooral door informatie en uitwisseling aandacht voor kwaliteit in de kinderopvang en de positie van de pedagogisch professional. Een levendige community moet je onderhouden. Ieder bestuurslid levert daar een bijdrage aan. Die van mij ligt in de hoek van professionalisering door scholing’.

 

Leden werven

‘Hoe meer leden we hebben hoe meer we kunnen betekenen’, aldus Annet. ‘PPINK krijgt graag hulp van kinderopvangorganisaties bij het lid maken van medewerkers. Een financiële bijdrage zou helpen, maar ook informeren van medewerkers van het belang van bijhouden van je beroep. We hebben elkaar nodig en komen als PPINK graag in gesprek met organisaties die hun pedagogisch medewerkers lid willen maken. De verschillende KIK organisaties vergoeden al een gedeelte van de kosten van het lidmaatschap’.

 

Verandering

‘De maatschappij verandert, beroepen veranderen er dat geldt ook voor de verwachtingen van werknemers. Voor sommige pedagogisch medewerkers is het een uitdaging om zelf verantwoordelijk te zijn om hun vak bij te houden’, zegt Annet. ‘Een leven lang leren wordt heel belangrijk. Organisaties moeten daar aandacht aan besteden en samen met medewerkers de ontwikkelingen volgen: (http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden). We zijn op zoek naar een vorm waarin PPINK een bijdrage kan leveren aan een inzichtelijk systeem van scholingen’.

 

Pedagogisch coach
‘De nieuwe functie van pedagogisch coach in de kinderopvang, speelt daar ook een rol in. De begeleiding komt zo dichter bij de medewerkers op de werkvloer. Coachen impliceert mensen zelf hun eigen oplossing te laten vinden zodat zij vanuit zichzelf tot bloei komen. Bij daadwerkelijke verandering hoort ruimte en tijd om in de praktijk te oefenen met de nieuwe inzichten. PPINK is erg benieuwd hoe organisaties deze nieuwe functie invullen en welke manier een goed effect heeft op de doorlopende ontwikkeling van medewerkers. We willen graag een brug slaan om hierin van elkaar te leren’.

Zie ook: www.ppink.nl.

Birgit Hijdra van PPINKLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel