Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
1 november 2019

Vast contract voor flexwerkers woningcorporatie?

Op grond van de nieuwe cao woondiensten moeten woningcorporaties, gedetacheerde interim professionals na een jaar een arbeidsovereenkomst aanbieden. Wat betekent dit voor de corporaties, voor de interim professionals en voor bureaus als Steiger B?‘Misschien een beetje gek om te zeggen vanuit mijn positie, maar ik vind het een prima ontwikkeling’, zegt Steiger B directeur Hans Huijsmans. ‘De maatschappelijke discussie over de balans tussen vast en flexibel werk loopt al een tijd. Achtereenvolgende regeringen hebben pogingen gedaan om meer mensen perspectief te bieden op een vaste baan. Ik begrijp dat en vind het fair. Ook al is het commercieel op de korte termijn niet in ons belang. Ik verwacht dat de overheid verdere stappen gaat zetten op dit gebied.  De cao woondiensten loopt daar op vooruit. Er kunnen wel omstandigheden zijn waarin de regeling problemen oplevert. Bijvoorbeeld als een corporatie iemand niet in dienst kàn nemen; bij een formatiestop of een reorganisatie. Deze nieuwe verplichting kan dan betekenen dat een corporatie een gedetacheerde weg moet sturen, terwijl ze hem of haar nog wel nodig hebben. Hopelijk kunnen we dat soort situaties met goed overleg en maatwerk voorkomen’.

Voorwaarden
Er gelden wel voorwaarden voor de nieuwe verplichting. De flexibele arbeidskracht moet minimaal één jaar bij een corporatie gedetacheerd zijn. Hij of zij moet goed functioneren. En het moet gaan om structurele arbeid; werkzaamheden met een structureel karakter in het bedrijfsproces van een woningcorporatie. Dus geen projecten met een start- en een einddatum en/of een vastgelegd eindresultaat. De werkzaamheden moeten in het formatieplaatsenplan staan en negen van de twaalf maanden per jaar worden verricht en het opvolgende jaar nog steeds.

Niet verplicht
De flexibele arbeidskracht is overigens niet verplicht het aanbod van een arbeidsovereenkomst te aanvaarden. Het is dan verstandig om die afwijzing van het aanbod schriftelijk vast te leggen en door de gedetacheerde te laten ondertekenen.

Opvolgend werkgeverschap
Bij het in dienst nemen van een gedetacheerde kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dat kan betekenen dat een corporatie iemand direct een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden in plaats van eerst een jaarcontract zoals gebruikelijk is. ‘Wij zullen onze opdrachtgevers en interim professionals over dit en andere aspecten van de regeling, goed informeren’ zegt Hans.

Toepassing
De nieuwe cao woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers. De afspraak over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst, is van toepassing op flexibele arbeidskrachten die vanaf 1 augustus 2019 bij een corporatie gedetacheerd zijn. De regeling heeft dus geen effect op de bemiddeling van zelfstandige interim professionals.Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel