Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
15 juni 2020

Geen verspilling

‘Als bewoners het snappen, houden ze meer geld over’. Bas de Jong werkt vanaf juni als bewonersbegeleider voor woningcorporatie Woonopmaat in Heemskerk. Hij heeft veel ervaring in hoe je effectief werkt aan duurzaam bewonersgedrag in een duurzame woning.Steiger B verzorgde de werving en selectie voor deze functie. Bas is persoonlijk erg betrokken bij duurzaamheid. En dat zijn wij toevallig ook. Daarom delen wij graag zijn ervaring en inzichten. 

Bewoners centraal
‘Mijn advies is om bewoners centraal te zetten. We kunnen niet duurzaam renoveren zonder de goedkeuring van de bewoners. Er zijn veel technische mogelijkheden. Maar techniek moet dienend zijn aan bewoners. Ze willen zelf aan de knoppen draaien. Dat werkt beter dan wanneer ze door een corporatie tot een bepaalde keuze worden gedwongen’, aldus Bas.

 

Minder energieverbruik

‘Belangrijk is maatwerk door persoonlijke gesprekken’, vertelt Bas over zijn ervaringen bij andere corporaties. ‘Hoe woon je? Hoe haal je de meeste capaciteit uit je woning? In persoonlijke gesprekken leg ik natuurkundige wetten uit, vertel ik over duurzaam wonen en geef ik geld besparende tips. Het resultaat is dan minder storingen, minder energieverbruik en meer servicegericht werken door de corporatie. Als bewoners het snappen, houden ze meer geld over’.

Duurzaam wonen

‘Eigenlijk is het heel simpel’, legt Bas uit. ‘Met duurzaam wonen bedoelen we dat mensen zich in hun gebruik beperken tot hun werkelijke behoeften. Geen verspilling. Ze gebruiken hernieuwbare en duurzame materialen of energiebronnen. En ze springen zuinig om met die eindige bronnen’.

Energiecoach

‘Ik merk dat huurders van woningcorporaties nog niet heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Vaak noodgedwongen door een gebrek aan geld. Of omdat ze bijvoorbeeld te druk zijn met meerdere baantjes om het hoofd boven water te houden. De energiecoach vind ik dan een geweldig voorbeeld. Dat zijn vrijwilligers die met bewoners meedenken over manieren om energie te besparen. Ze komen gratis en vrijblijvend bij mensen thuis. Het zijn vrijwilligers die er echt in geloven en mensen oprecht helpen om geld te besparen en een bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid’.

Optimaal benutten

‘Uit persoonlijke overtuiging ben ik mij steeds meer gaan inzetten voor het beter betrekken van bewoners bij verduurzaming van hun huis’, vertelt Bas. ‘Vaak merkte ik dat opgeleverde installaties of middelen, niet optimaal benut werden. Bijvoorbeeld bij nieuwe vloerverwarming, ’s nachts de thermostaat terugdraaien naar 15 graden. Dat kan beter. Voor de inspanningen, de investeringen, het succes van het project. Maar vooral voor de bewoners en hun fijn thuis’.Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel