Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
17 juni 2020

Belastbaarheid weer opbouwen

Kunnen we mensen helpen die door ziekte niet of minder kunnen werken. Bijvoorbeeld met een loopbaanoriëntatie of een werkervaringsplek? Steiger B werkt sinds kort samen met het UWV.Steiger B directeur Hans Huijsmans: ‘Wij denken voortdurend na over hoe we onze missie invullen om de wereld een beetje mooier te maken. Dat doen we natuurlijk vooral via onze primaire dienstverlening. Maar we willen verder gaan dan dat. Een deel van onze kennis en kunde zetten we graag in voor mooie initiatieven en kwetsbare doelgroepen, zonder dat we daar een factuur voor sturen. Onze collega Yvonne Koning heeft veel ervaring in de re-integratie. Zij stelde voor om samenwerking te zoeken met het UWV. UWV brengt ons in contact met geïnteresseerde cliënten met een WGA-uitkering. Wij bieden een loopbaangesprek. En als het haalbaar is, bemiddelen we voor een werkervaringsplek of zelfs een betaalde functie bij één van onze opdrachtgevers. En dat doen we kosteloos’, aldus Hans.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - is de uitkering die mensen kunnen aanvragen als ze door ziekte niet of minder kunnen werken. WIA bestaat uit de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Mensen krijgen mogelijk WGA als ze twee jaar of langer ziek zijn en (in de toekomst) kunnen werken. Mensen krijgen mogelijk IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) als ze niet of nauwelijks kunnen werken en er een kleine kans is dat ze herstellen. 

 

Belastbaarheid

Adviseur woningcorporaties Yvonne Koning, heeft inmiddels twee gesprekken gevoerd: ‘Met de eerste cliënt heb ik zijn CV doorgenomen. Hij is in 2012 uitgevallen en in de Ziektewet en daarna in de WGA terecht gekomen. Daardoor heeft hij 7 jaar niet gewerkt. In 2019 is hij gestart met vrijwilligerswerk. Daarmee bouwt hij zijn belastbaarheid weer op. De reden van uitval vind ik niet relevant. Ik vraag wel naar de voorwaarden en omstandigheden waaronder hij weer werkzaamheden kan uitvoeren bij een nieuwe werkgever. Daarbij kun je denken aan een rustige werkomgeving, geen hoge werkdruk, een aanspreekpunt, eenduidige opdrachten en een vaste dagindeling’.

 

Veel opleveren

‘Deze cliënt heeft twee jaar in een facilitaire functie gewerkt bij een woningcorporatie in Amsterdam. We hopen dat een corporatie in Amsterdam of omgeving hem de kans wil geven zijn belastbaarheid verder op te bouwen. Bijvoorbeeld door een werkervaringsplek of een leerstage, onbetaald, met een coach, gedurende max 6 maanden. Daarvoor gaan wij ons netwerk inzetten. Ik vind dat je dat als organisatie met maatschappelijke doelstellingen, niet makkelijk kunt weigeren. Het is ook mijn ervaring dat veel corporaties hier positief tegenover staan. Het kan een corporatie ook veel opleveren. Soms hebben ze te weinig tijd om bepaalde werkzaamheden op te pakken en iemand als onze cliënt kan daar mooi op inspringen. Ook hebben sommige cliënten specifieke kennis, die precies op een specifieke opdracht past'.

'Steiger B streeft ernaar dat al onze adviseurs elk jaar met tenminste één UWV-cliënt een loopbaangesprek voeren. En ons doel is dat tenminste de helft van deze gesprekken een vervolg krijgt in de vorm van een werkervaringsplek of betaalde functie bij één van onze opdrachtgevers’, aldus Yvonne.Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel