Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
16 oktober 2020

De rijkdom van veranderen

Steiger B spreekt regelmatig kinderopvangprofessionals die zoveel te bieden hebben dat we die iedere organisatie zouden gunnen. Bijvoorbeeld voor verander- en ontwikkelprocessen. Daarom geven we een aantal van hen hier het woord.‘De kinderopvang verandert voortdurend. Door een wetswijziging, de veranderende economie, een overname of een interne behoefte. En nu helemaal door de coronacrisis. Die veranderingen kan je ook aangrijpen om te kijken welke kansen er zijn om je team en organisatie te verbeteren’, zegt Steiger B adviseur kinderopvang Catherine Beerends.

 

Vragende houding

Wendy Tollenaar is samen met haar zus Viola, eigenaar van het Zintuigenkabinet. ‘Wij richten ons op het zo gezond mogelijk maken van drie pijlers: inhoud (visie, beleid), zakelijke aspecten (o.a. financiën) en bedrijfscultuur. Onze jarenlange ervaring als directeur van kinderopvangorganisaties heeft ons doen beseffen dat die drie pijlers met elkaar in balans moet zijn en blijven. Wij zetten alle zintuigen op scherp. We zien, horen, voelen, proeven en ruiken. En via het zesde zintuig, intuïtie, voelen we feilloos aan wanneer er iets broeit, de bocht uit vliegt of simpelweg niet deugt. We geloven in “met de billen bloot”. En dat doen we door praten. We zoeken contact en verbinding en werken aan de relatie. Of je nu directeur, secretaresse of schoonmaker bent. Vanuit een vragende houding laten we iedereen binnen de organisatie het onderzoek aangaan. Om de ander te helpen. Je wilt met elkaar beter worden. Je zoekt met elkaar naar betekenis. Dat is aards en praktisch. Iedereen leert na te denken over kwesties die spelen in de organisatie. Wat is jouw rol daarin? En die van de ander? Hoe ga je hierin samen aan de slag? Je neemt afstand van je persoonlijke overtuigingen. Als die houding ingebed is, kan je onderwerpen met durf bespreken en heb je meer lef om afspraken te maken en elkaar daar op aan te spreken. Dit kost tijd, geduld, aandacht, oefenen. Het ongelooflijk irritant vinden. En ook de rijkdom ervan ervaren. Deze houding levert je een gelukkigere organisatie op’.

 

Sturing, aandacht, coaching

‘Al die wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voor het management een hele uitdaging, maar zeker ook voor mensen in het primair proces’. Mathelijne Smids is eigenaar van adviesbureau Sis Kwadraat en directeur bestuurder van Stichting kinderopvang Berenhuis in Sint -Michielsgestel. ‘Het meenemen van iedereen in een veranderingsproces vraagt richting, focus en veel begeleiding. Je slaagt alleen als iedereen doordrongen is van het nut en de noodzaak. Blijvende verandering vraagt om blijvende aandacht voor de nieuwe omstandigheden. Een (externe) verandermanager kan met een frisse blik van buiten de dynamiek binnen het team zien en kritische punten in de organisatie aanwijzen. Een coachende verandermanager is de lijm tussen management en team en tussen teamleden. Zij kan richting geven en de organisatie sturen naar een succes. Voor een blijvend effect is het belangrijk dat een organisatie zelf de verandering realiseert’.

 

Koppel inhoud aan proces

Esra Akcan – Yildiz ziet als interim programma- en projectmanager binnen organisaties een zoektocht naar verschillende antwoorden. Alles waarvan men dacht dat het zo goed ging (voor de crisis), lijkt nu niet meer te lukken.  ‘Je fundament dat wellicht niet zo sterk was, wordt nu nog meer op de proef gesteld. Ik zie een domino-effect; afdelingen worden zwakker en de werkvloer voelt zich niet ondersteund. De experts op het gebied van klanten, HRM, planning, facilitair, ICT, etc, hebben een grote, onzichtbare rol. Als er beroep wordt gedaan op hun expertise, weten ze niet altijd hoe ze het moeten aanvliegen. Het is belangrijk om de inhoudelijke expertise te koppelen aan procesmatig én projectmatig denken en werken. Met die sleutel kan ik als interim professional organisaties helpen’.Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel