Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 

Bestuurssecretaris

(24-28 uur per week)

Wat ga je doen?

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie en bewaking van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ondersteunt de bestuurder hierin. Daarnaast ondersteunt de bestuurssecretaris de Raad van Commissarissen (RvC) bij hun toezichthoudende taken. De bestuurssecretaris adviseert de RvC over op het gebied van wet- en regegeling en procedures en bevordert en bewaakt good Governance.

 • Ondersteuning en advisering van de directeur-bestuurder en RvC op gebied van besluitvorming en toezicht en daarbij relevante wet- en regelgeving en Governance
 • Opstellen en actueel houden van reglementen en statuten voor bestuur en RvC
 • Opstellen, bewaken en volgen procedures op gebied van Governance en overige relevante regelgeving
 • Opstellen en coördineren Governance-kalender
 • Coördineren van en bijdragen aan bestuurlijke verantwoording, zoals bestuursverslag (onderdeel jaarverslaglegging) en tertiaalrapportages
 • Voorbereiding en vastlegging bestuursbesluiten
 • Voorbereiden en notuleren MT en RvC vergaderingen
 • Implementeren en levend houden van het integriteitsbeleid
 • Secretariaat-werkzaamheden voor de RvC
 • Voorbereiden en afwikkelen (her)benoeming leden RvC

Wat breng je daarvoor mee?

Je hebt hbo+ werk- en denkniveau, hart voor de volkshuisvesting en bent goed ingewijd in de dynamiek van veranderprocessen. Je doorziet van nature snel processen, bent accuraat, communicatief, zelfstandig en doortastend.

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld richting Bestuurskunde, Planologie, Rechten, sociaal juridische dienstverlening
 • Affiniteit met de volkshuisvesting
 • 2/3 jaar werkervaring, hoeft niet ervaren te zijn in de rol
 • sterk in informatieanalyse: je kunt snel informatie analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, doelmatig denken, en de vraag achter de vraag op tafel krijgen
 • Overzicht, accuratesse t.b.v. het doorzien en coördineren van besluitvormingsprocessen
 • Hoge mate van integriteit
 • Natuurlijk gevoel voor verhoudingen en sterk omgevingsbewustzijn
 • Je bent doortastend en helder in je communicatie (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Flexibiliteit (o.a. avondvergaderingen), en t.b.v. beschikbaarheid voor vragen RvC leden buiten kantoortijden

Wat krijg je daarvoor terug?

We bieden een organisatie met een grote maar mooie maatschappelijke opgave die het verschil kan maken voor de bewoners in het gebied. Een betekenisvolle baan, ruimte en vertrouwen om de functie naar jouw eigenheid in te vullen en volop kansen om je te ontwikkelen. Een salaris in schaal J van de Woondiensten cao. Een goede pensioenregeling. Een contract voor één jaar met de intentie dit voor onbepaalde tijd te verlengen.

Hoe kun je reageren?

'online sollicitatieformulier'

Over onze opdrachtgever

Wat heb je in huis?
Bij onze opdrachtgever tref je geen opgemaakt bed aan. De organisatie is ‘werk-in-uitvoering’. Wij zoeken no nonsense ‘bouwers’. Mensen die aansluiting kunnen vinden bij de wortels van de bedrijfscultuur, en tegelijkertijd iets aanvullen. Mensen die sterk in hun schoenen staan. Bevlogen professionals die hun vak verstaan, maar zich er niet in verliezen. Die zowel denker als doener zijn. Die zich niet verschuilen achter regels en procedures, maar die zinvol inhoud geven.  

Plaats in de organisatie
Je behoort tot de bestuursstaf en legt dus verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Dit team is nieuw. Deze bestaat verder uit een directiesecretaresse, een bestuurssecretaris en een bestuursadviseur. Binnen dit team staan zelfstandigheid, werken op het scherpst van de snede en resultaten hoog in het vaandel. Met humor, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke drive. Goede samenwerking tussen de bestuurssecretaris en de bestuursadviseur is belangrijk; de bestuurssecretaris richt zich daarbij primair op besluitvormingsprocessen, governance en communicatie richting de interne organisatie, de bestuursadviseur is verantwoordelijk voor het vormgeven aan het stakeholdermanagement, strategische advisering en externe communicatie en (pers)woordvoering.

Solliciteer op
deze functie
 

Afdrukvoorbeeld