Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B
Steiger B
 

Werkvoorbereider Lekstede Wonen

(28-36 uur per week)

Over Lekstede Wonen

Je bent belast met de voorbereiding van werkzaamheden van planmatig onderhoud, grotere werkzaamheden dagelijks onderhoud, contractbeheer alsmede ondersteunende werkzaamheden op administratief en organisatorisch gebied ten behoeve van de afdeling Vastgoed.

 

 

Functieprofiel

Functie-inhoud
1. Draagt zorg voor het maken van tekenwerk, bestekken, technische omschrijvingen, begrotingen en deelbegrotingen. Bewaakt werkprocedures, vraagt offertes en voert prijsonderhandelingen ten behoeve van gepland onderhoud, keukens, isolatiewerken en verbouwingen aan individuele woningen of complexgewijs en verzorgt bevestigingen naar opdrachtnemers.
2. Planning en begroting: het leveren van een aandeel in het ontwikkelen en opstellen van onderhoudsplanningen en -begrotingen op korte en lange termijn, alsmede het bewaken en bijsturen daarvan.
3. Overige vastgoedactiviteiten: Organiseren, budgetteren, bewaken en administreren van werkzaamheden die behoren tot zowel het vraaggestuurd onderhoud (vervangen van keukens, badkamers, toiletten) als woningaanpassingen en bijhouden technisch archief.
4. Duurzaamheid: Registreren en mede organiseren van maatregelen, budgetteren van werkzaamheden uit hoofde van energiebesparende maatregelen. Beheer van pakket VABI.
5. Woningcartotheek: draagt zorg voor het contractbeheer, vult de woningcartotheek en houdt deze actueel.
6. Overleg en bewonersvoorlichting: neemt op afroep deel aan voorlichtingsvergaderingen (samen met de medewerkers Woondiensten), informeert afdeling Woondiensten over onderhoudswerkzaamheden t.b.v. informatieverstrekking aan bewoners.
7. Verricht ondersteunende activiteiten ten behoeve van de afdeling en de manager Vastgoed. Ondersteunt en vervangt de opzichter planmatig onderhoud, indien nodig.
8. Organisatie: draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert gevraagd en ongevraagd de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden.

Prestatievelden
1. Bestek, technische omschrijvingen en tekenwerk en prijsuitvraag
2. Planning en begroting
3. Overige vastgoedactiviteiten
4. Duurzaamheid: beheer en registratie EI’s
5. Woningcartotheek
6. Overleg en bewonersvoorlichting
7. Ondersteuning

Functie-eisen

Competenties
1. Initiatief/pro-activiteit
2. Nauwkeurigheid/accuraat
3. Samenwerken
4. Klantgericht
5. Flexibel
6. Goede mondelinge en schriftelijke communicatie

Wat biedt Lekstede Wonen?

Je kunt reageren als ZZP-er maar er is ook een mogelijkheid voor detachering.

Minimaal 28 uur, maar liever voor 36 uur.

 

Reageren?

Voor meer informatie bel je naar Yvon: 06-13347995 of yvonne @steigerb.nl

Solliciteer op
deze functie
 

Afdrukvoorbeeld