Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
 
20 oktober 2017

Assetmanagers van buiten de sector

Justin van Tienen en Rachel Dekker-Willemsen werken sinds een half jaar als assetmanager bij woningcorporatie Trivire, na een succesvolle match door Steiger B. Voor beiden is de corporatiesector een nieuwe omgeving. Ze vertellen over hun werk en ervaringen.  Rachel: 'Trivire heeft sinds begin 2017 het assetmanagement ingevuld met 3 managers (conform het Driekamermodel): vastgoed, maatschappelijk rendement en financieel rendement. Mijn functie is assetmanager financieel rendement. Ik bewaak de rendementen en waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille van Trivire en stuur op de transformatie van de huidige portefeuille naar de wensportefeuille.' 
Justin: 'Ik vervul de rol van assetmanager vastgoed en bewaak onder andere de kwaliteit van het vastgoed. We zoeken de balans tussen de nodige technische ingrepen en het gewenste huurprijsniveau. En ik initieer de (complex)uitvoeringsplannen om de huidige vastgoedportefeuille te transformeren naar de gewenste portefeuille.'  

 

Vertel eens wat meer over jullie werk. 

Justin: 'Ons assetteam verbindt de strategie en het operationele beheer. We werken integraal vanuit onze drie invalshoeken aan oplossingen voor dagelijkse vraagstukken. Dat levert regelmatig interessante discussies op.' 
Rachel: 'En we werken als assetmanagementteam doorlopend aan het uitdenken en opzetten van structuren, beleidsdocumenten en benodigde tools (software) voor het verder ontwikkelen van het assetmanagement binnen Trivire.' 

 

Wat valt jullie op in je eerste functie bij een woningcorporatie? 

Justin, lachend: 'De hoeveelheid afkortingen die men als vanzelfsprekendheid hanteert, zowel mondeling als schriftelijk. Ook de vele raakvlakken die andere maatschappelijke organisaties met een woningcorporatie hebben en de logische samenwerkingsverbanden. En indrukwekkend is de hoeveelheid regelgeving die van invloed is op bepaalde beslissingen.' 

Rachel: 'Dat is precies ook mijn ervaring. En ik was me er niet van bewust dat woningcorporaties zo veel inzetten op leefbaarheid in wijken en buurten.'  

 

Wat maakt het werk bij een woningcorporatie echt anders dan in het bedrijfsleven? 

Justin: 'De maatschappelijke betrokkenheid van alle collega’s.'  
Rachel: 'Bij alle beslissingen wordt de maatschappelijke doelstelling nadrukkelijk meegewogen, naast het feit of beslissingen financieel verantwoord zijn.'  

 

Wat kan de corporatiesector leren van het bedrijfsleven? 
Rachel: 'Besluitvormingstrajecten binnen de corporatiesector zouden wellicht sneller kunnen om vertraging in de doorlooptijd van projecten te voorkomen.' 
Justin: 'Centralisering en koppeling van data. Alle data zijn beschikbaar, maar via verschillende bronnen.' 


En andersom?
 

Justin: 'Het bedrijfsleven kan zich meer bewust zijn van de mogelijkheden die zij kunnen bieden op maatschappelijk vlak. Die hoeven helemaal niet ten koste te gaan van de hoofdzakelijk financieel gedreven doelstelling. Sterker nog, ze kunnen er juist aan bijdragen.' 

 

Bemiddelde functies 

Steiger B heeft de afgelopen twee jaar voor woningcorporaties relatief veel asset managers gezocht én gevonden. Andere functies die we veel bemiddelden zijn front office functies: verhuurmedewerker, woonconsulent of medewerker klantenservice. In de back office ging het vooral om financiële functies: controller, hoofd administratie, medewerker bedrijfsbureau. Andere functies waar we mensen voor hebben gevonden zijn: beleidsadviseur, bestuurssecretaris, technisch adviseur, opzichters, een copy writer, accountmanager wonen en een adjunct directeur. 

Trivire en Steiger BLees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel