Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 
 
8 november 2017

Gelukkige kinderen en blije medewerkers

Door de groei van de Nederlandse economie gaan er weer steeds meer kinderen naar de kinderopvang. Dit betekent ook dat de arbeidsmarkt aantrekt. Twee door Steiger B bemiddelde vestigingsmanagers kinderopvang delen hun ervaringen.Suzanne Bieshaar 
'Gelukkige kinderen en hun ouders. Blije gezichten van onze fantastische pedagogische medewerksters die elke dag met een frisse blik zorgen voor het welbevinden van onze kinderen.' Dat geeft Suzanne Bieshaar energie in haar werk. Suzanne werkt als vestigingsmanager en pedagogisch coach bij Bink Kinderopvang. 'Ik heb de dagelijkse leiding en verantwoording over een grote kinderopvang vestiging in Hilversum Zuid. Via Steiger B heb ik op deze functie gesolliciteerd omdat ik me thuis voelde bij de open cultuur, de professionaliteit en de kwaliteit in het pedagogische beleid. Bink legt de lat hoog, heeft ook een eigen Bink Academy en dat werpt naar mijn idee zijn vruchten af. Dat is maar goed ook, want wij merken dat de arbeidsmarkt in hoog tempo aantrekt en dat er een grote behoefte is aan goed opgeleide pedagogisch medewerkers.' 
Steiger B kwam in contact met Suzanne via LinkedIn. 'Ik ben pedagoge, academisch geschoold en gespecialiseerd in de kinderopvang, met name Early Childhood Development. Een groot deel van mijn kennis en ervaring heb ik in Scandinavië opgedaan.' 
 
Niki Mallens 
Ook Niki Mallens kwam in contact met Steiger B via LinkedIn. 'Hans Huijsmans stuurde mij een bericht en we hebben toen een leuk gesprek gehad en hadden een goede klik. Sindsdien hield Hans mij op een zeer prettige manier altijd op de hoogte als hij nog wat leuks had en bleven we in gesprek.' 
Niki studeerde pedagogische wetenschappen en deed een master public management. Ze werkt ook bij Bink Kinderopvang en is vestigingsmanager van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal in Hilversum. 'Via Steiger B kwam ik in contact met de toenmalige iinterim manager bij Bink. Met haar heb ik een gesprek gehad en daar was ik erg enthousiast over. Bink investeert veel in kwaliteit. Zo werken we bijvoorbeeld met spelend ontwikkelen op de peutergroepen, een methode die in samenwerking met de universiteit van Utrecht tot stand is gekomen. Bij de babygroepen werken we met onverdeelde aandacht. Dat betekent dat we baby’s in alle kalmte op schoot voeden en zorgvuldig aandacht geven bij het verschonen, naar bed brengen en wakker worden. We houden oogcontact, praten zacht, benoemen wat we doen en wat de baby doet. We houden de signalen die de baby geeft goed in de gaten. Ik vind het ook interessant dat we met video interactie begeleiding werken. Er is bij Bink veel oog voor de kinderen én voor de medewerkers. Zo zijn er veel trainingen. Bij Bink kan ik een positieve omgeving creëren voor alle kinderen en medewerkers. Door het coachen van pedagogisch medewerkers draag ik bij onze maatschappelijke taak in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. En dan zien we terug door tevreden ouders die met een gerust hart hun meest kostbare bezit vol vertrouwen bij ons achterlaten.'

  • Bink Kinderopvang
  • nikki mallens


Lees het vorige artikel >>
<< Lees het volgende artikel