Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 

Advies & projectondersteuning kinderopvang

Steiger B heeft de afgelopen jaren vele kleine en middelgrote kinderopvangorganisaties geholpen met het verbeteren van hun organisatie en hun dienstverlening. We zijn bewezen succesvol in het oplossen van problemen met de inspectie. We dragen bij aan professionalisering en structurele kwaliteitsverbetering. We begeleiden team- en managementbijeenkomsten. En we coachen u bij een veranderingstraject en/of reorganisatie.

 

Voldoen aan wetten en regels

Het toezicht op de kinderopvang is de afgelopen jaren strikter geworden. En gemeenten gaan sneller over tot handhaving. Steiger B helpt u om overtreding van regels te voorkomen. We zorgen dat uw beleid op orde komt en dat het in de praktijk wordt uitgevoerd. Van risico-inventarisatie en plan van aanpak tot pedagogisch beleid, onze adviseurs kinderopvang weten wat er nodig is en zorgen dat het er komt. En krijgt uw organisatie toch onvoldoendes in inspectierapporten en handhaving van gemeenten, dan helpen we u om op de juiste wijze te reageren. Met kennis van de wettelijke eisen, de toetsingskaders en de handhavingsprocedures staan we u bij.

Kwaliteitszorgabonnement

Wilt u structureel goed voorbereid blijven op inspecties én werken aan het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening? Dan is het kwaliteitszorgabonnement van Steiger B iets voor u. Hiermee haalt u een senior kwaliteitsadviseur in huis voor een vast aantal dagdelen per maand. Onze adviseur zorgt er voor dat uw organisatie zich voortdurend blijft aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving. En zij helpt u uw organisatie in te richten volgens de principes van kwaliteitsmanagement. Dat is een methode om uw prestaties voortdurend te verbeteren door middel van het stellen van concreet meetbare doelen en systematische evaluatie van uw activiteiten.

Pedagogische kwaliteit

Steiger B deelt uw passie voor de ontwikkeling van kinderen. En wij helpen uw organisatie graag om nog betere resultaten te boeken. Daartoe bespreken we met u en desgewenst ook met uw oudercommissie, uw pedagogisch beleid. Waar wenselijk passen we het beleid aan en begeleiden we de adviesaanvraag daarover bij de oudercommissie. Vervolgens toetsen we de pedagogische praktijk aan het beleid door observatie, eventueel ondersteund door video-interactiebegeleiding. We bespreken de resultaten met u en uw medewerkers waarbij we concrete handvatten aanreiken om verbeteringen te bereiken.

Naast pedagogisch advies, helpt Steiger B u ook bij de verbetering van uw organisatie. Denk aan het begeleiden van een reorganisatie of veranderingstraject, het ondersteunen van fusie of overname of het schrijven van voorstellen voor ondernemingsraad, MT of Raad van Toezicht.