Twitter Steiger B Facebook Steiger B Linked In Steiger B Instagram Steiger B
Steiger B
 

Sociaal beheerder

(32 uur per week)

Wat ga je doen?

1. Woonoverlast en Woonfraude
Woonoverlast en woonfraude worden waar mogelijk ’in de kiem gesmoord’ en anders, waar mogelijk in dialoog met de bewoners, opgelost of beheerst. Hoe te voorkomen? Door initiatieven te nemen om overlast en woonfraude te voorkomen, met inachtneming van juridische en beleidsmatige kaders en afgesloten convenanten.

Oplossen en beheersen in de volgorde:
a. Doet intake van overlast- en woonfraudekwesties aan de hand van meldingen, signalen en eigen onderzoek.
b. Neemt na intake een of meer van de standpunten a-d in:
1. Door bewoners eerst zelf proberen te laten oplossen.
2. Door verwijzen naar andere instanties.
3. Verrichten van nader (voor)onderzoek.
4. In behandeling nemen (zie d hierna).
c. Zorgt voor opheffen of beheersen van de woonoverlast en oplossen van de woonfraude door de juiste interventies zoals verder onderzoek, bemiddeling, gesprekken, waarschuwingen geven.
d. Schakelt, na afstemming en akkoord manager, bij niet zelf oplosbare problematiek, derden in zoals advocaat/ overheidsinstanties, volgt deze procedure, gaat mee naar eventuele rechtszaken als vertegenwoordiger van WDA en communiceert steeds met betrokkenen.

2. Bijzonder woonproblematiek zoals verward gedrag en (psycho) sociale problematiek
Maatwerk wordt geleverd op complexe woondossiers, leidend tot maatschappelijk en voor betreffende bewoners optimale oplossingen. Je behandelt (vaak in overleg met externe - zorg/welzijn - partijen) verward gedrag en (psycho)sociale problematiek zoals:
a. Ernstige vervuiling.
b. Ernstige verwaarlozing (tuin) onderhoud.
c. Ernstige drank- of drugsverslaafden.
d. Agressieve bewoners.
e. Huiselijk geweld.
f. Bewoners die zich afsluiten van de buitenwereld (vereenzaming).
g. Bewoners met psychische problemen (zoals waanbeelden of extreme achterdocht).
h. Overige problematische woonsituaties, ook eventueel gecombineerd met huurachterstand.
i. Overlijden (wettelijke) huurders met achterblijvende inwoners.

3. Leefbaarheid
De leefbaarheid van wijken en buurten is volgens de bewoners en stakeholders aantoonbaar gebaat bij de geleverde inspanningen.
a. Signaleert algemene (dreigende) leefbaarheids-ontwikkelingen en leefbaarheidsproblematiek.
b. Adviseert over leefbaarheidsprojecten, stelt (overkoepelende) leefbaarheidsplannen op en voert deze uit.
c. Initieert en leidt projecten in het kader van wijk -en buurtbeheer.
d. Neemt initiatieven om de betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving te verbeteren.
e. Onderhoudt een nuttig netwerk met belanghouders en samenwerkingspartners op het gebied van leefbaarheid.
f. Leidt intern overlegvormen/projecten betreffende leefbaarheid.

Algemene onderdelen van de functie
De medewerker:
1. Voert werkzaamheden of een of meerdere rollen uit waarvan hij/zij in redelijke wijze kan verwachten dat die deel uitmaken van de functie.
2. Zal bij de uitvoering van zijn functie het bedrijfsbeleid, de procuratieregeling, de integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies naleven.
3. Beseft dat hij werkt bij een maatschappelijke onderneming.
4. Werkt professioneel samen met collega's en signaleert in het oog springende zaken.
5. Denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds gericht op continue verbetering en vernieuwing.
6. Neemt goed kennis van de missie en handelt naar het geldende ondernemingsplan.

Specifieke kenmerken van de functie
De medewerker:
1. Beseft dat hij/zij op bezoek bij klanten bij uitstek het "visitekaartje" van de corporatie afgeeft.
2. Realiseert zich dat zij/hij enig persoonlijk risico lopen kan lopen bij confrontatie met agressieve klanten en is hier alert op en handelt conform beleidsafspraken.
3. Is onderdeel van een klein team. Daarom wordt van elke medewerker van het team een flexibele instelling verwacht. Het gaat vooral om waar mogelijk waarnemen van elkaars werkzaamheden en klantgerichtheid naar elkaar toe.
4. Kan (voor een bepaalde tijd) de rol van procescoördinator vervullen. Afspraken worden dan gemaakt over tijdsbesteding.

Wat breng je daarvoor mee?

  • Je bent klantgericht. 
  • Je kunt in een conflict de juiste conflicthanteringsstijl kiezen en toepassen en bij conflicten kun je bemiddelen.
  • Je kunt signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
  • Je weet balans te brengen tussen zorg voor de relatie en zorg voor het resultaat en je weet optimale resultaten te boeken.
  • Je weet met andere(n) mee te denken en mee te werken en je in te spannen om een gezamenlijk resultaat te bereiken.
MBO/HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied. De functionaris neemt verantwoordelijkheid inzake bijblijven op het vakgebied.

Wat krijg je daarvoor terug?

Een leuke afwisselende functie bij een kleine organisatie, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en professionalisering.

Hoe kun je reageren?

Heb jij passie voor cijfers en ga je het liefst morgen al aan de slag? Niet wachten, maar direct solliciteren! We ontvangen graag je cv en motivatie via het online sollicitatieformulier op deze pagina. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hélène Groeneweg via 06 – 29374768 of helene@steigerb.nl.
Solliciteer op
deze functie
 

Afdrukvoorbeeld